Как да убедите родители си да ви пуснат на обмен в чужбина

Tuesday, March 8, 2016

Опитът на един ученик на обмен в Дания... Яна Иванова (A student experience in Denmark... Iana Ivanova)

Our dear student Iana took the time to answer some questions, so let's jump right into it! 
(You can find the English version below)

Как се чувствам в Дания сега?


В Дания съм от 7 месеца и ми остават още само 4. И като си помисля, че времето ми тук свършва не мога да повярвам колко бързо отлетя! Все още не мога да осъзная, че ще напусна дома, приятелите и семейството си тук. Как се чувствам ли? Чувствам се щастлива, че съучениците ми, другите ученици на обмен и най-вече приемното ми семейство отвориха сърцата и домовете си и споделихме толкова невероятни моменти заедно! Знам, че винаги когато се върна ще има при кого да дойда и ще ме приемат отново с отворени обятия. Беше ми тъжно когато напусках дома си за 11 месеца, но знаех че ще се върна. А когато трябва да напусна и втория си дом и никога вече няма да имам този живот- тук и сега… сърцето ми се свива само при мисълта за това. Сега Дания е моят дом и аз го обичам, както и всички с които направихме тези месеци незабравими!
Какво най-много ме изненада от страната?

Когато заминавах за Дания не знаех много за страната и хората тук. Четох много и бях чувала доста стереотипи, за това си признавам, че първото което ме изненада е, че не всички са високи, руси и стройни . Тук има хора от всякаква раса, религия и сексуална ориентация, хора с различни възможности и социален статус и всички са равни! Очаквах хората да са по-консервативни и традиционно мислещи, но те ме изненадаха с безграничното си приемане на различни култури и начини на мислене и техните „странности“

Нещо за семейството ми…

Ах! Семейството ми е страхотно! Много сме различни един от друг и въпреки това станахме семейство. Спомням си първия ден, когато дойдох при тях, колко бях развълнувана и леко стресната от голямата промяна, но те бяха до мен. Направиха всичко, за да се почувствам като у дома си. И от тогава не спират да се интересуват от мен, а аз знам че мога да споделя с тях, ако нещо ме тревожи или ми липсва България. Показаха ми неща за които дори не съм се и замисляла (пр: карамелизирани картофи:D ) Заедно ходихме на невероятни места, и са винаги готови да се погрижат за мен, когато имам нужда от тях. Те са веселяци и през цялото време се смеем и забавляваме, за по-добре прекарано време с тях не мога и да мечтая!

Какво научих до сега?

Не знаех, че за толкова кратко време е възможно да науча толкова много неща, както за себе си, така и за света и хората около мен. В датския езика има една дума- „hygge“. Тя не може да се преведе, но описва чувството когато си заедно с близки за теб хора, вътре, на топло и играете „Не се сърди човече“ ;). Предполагам, че на български думата би била „уют“ + „любов“. Пълният смисъл на думата разбрах на Коледа, когато цялото семейство пяхме песни около елхата, ядохме сладкиши и си разменяхме подаръци! Освен езика и всички нови емоции мисля, че едно от най-важните неща които научих на обмена си до сега е как всичко си има по няколко пласта. Когато се намираш в страна където всичко е различно и хората възприемат света по различен начин е неизбежно и ти самия да погледнеш на нещата от друг ъгъл. Винаги съм смятала това за изключително качество. Това е най-ценния урок който научих още в първите си месеци тук и мисля че живота в друга държава е най-бързия начин да го науча!

Какво бих казала на всеки който иска да стане ученик на обмен с YFU?


Знам, че изглежда плашещо просто да „зарежеш“ живота си у дома, семейството и приятелите си. Страшно е и да се озовеш сам на място където никой не те разбира (поне в началото) и е трудно да се справиш с чувствата бушуващи вътре в теб, знам. Но истината е, че не си сам! YFU е като едно огромно семейство, което се грижи за теб, но отдалече, за да ти даде достатъчно пространство да изявиш целия си потенциал. Всички в организацията разбират през какво минаваш и са до теб, за да ти помогнат. Също така има още толкова много стреснати ученици, които изживяват абсолютно същото като теб. А най-якото е, че откъдето и да идват, колкото и да сте различни те стават най-добрите ти приятели! Това и е уникалното на тази година- запознаваш се с изключително много хора с които още след третия ден от лагера имаш чувството че сте били заедно от малки. От напълно непознати, за една година, станахме семейство! Родителите ми обичат да казват, че да отидеш на обмен е като съвременна казарма, защото калява характера ;). Аз обаче бих казала, че това е възможно най-забавната версия на предстоящия ни живот като възрастни. Вместо да се хвърлиш направо в дълбокото, първо се гмуркаме плавно и неусетно за да видим красотата която ни очаква. Никой не обещава, че е лесно, но бих го направила отново и отново защото определено си заслужава!


How do I feel in Denmark?
It has been 7 months that I am in Denmark and I have only 4 more. And when I think that my time is coming to an end, I cannot believe how fast it flies away. I still cannot believe that I will have to leave my new home, friends, and family in Denmark. How do I feel? I feel so happy that my classmates, the other exchange students, and most importantly my host family have opened their hearts and homes and we have spend so many incredible moments together. I know that every time I come back in Denmark, I will have a place where I will be welcomed. I was sad when I had to leave my home for 11 months, but I knew I will come back again. And now when I think that I will have to leave my second home, and I will never “live this life ever again” my heart is aching. Now Denmark is my home – I love my new home, as well as all the people who made these months unforgettable!
What surprised me the most in Denmark? When I left Bulgaria to come in Denmark, I did not know anything about the country and the people. I had read a lot and I had heard many different stereotypes. This is the reason I was very surprised that not everyone is tall, blond and in good shape. In Denmark you can see people from different race, religion, and sexual orientation, as well as people having different social status, and they are all equal! I was expecting the people to be more conservative, but I was surprised by their acceptance of other cultures and mindsets and by their cure little weird habits.
Something about my family…
I have a great family! We are very different, but we have became a real family! I remember the first day when I met them – I was so excited and somewhat scared of the big change, but they were there for me. They made everything, so that I feel at home. Since that moment, they have always been taking care of me, and I know that I can tell them when I am worried or homesick. They have shown me new things—caramelized potatoes, for example. Together we have been to wonderful places, and they are always there for me when I need them. They are happy people, we laugh and we have fun all the time – I could not imagine a better way to spend may time with them.
What have I learned so far?
I did not know that for so little time I could learn so many new things about myself, as well as the world and the people around me. In Danish we say „hygge“. It has no translation, but describes this feeling when you are surrounded by your loved ones at a warm place where you play together board games (Ludo, for example). I guess the closest translation of that word would be “cosy” + “love”. The full sense of this word I learned on Christmas when we were singing songs around the Christmas tree, we were eating sweets, and exchanging gifts. During my exchange I have discovered not only the language and many new emotions, but also that everything in this world has several layers. When you live in a country where everything is different and the people see the world in a different way, it is only a matter of time that you too start looking from their perspective. I have always considered this to be a great feature! This is the most important lesson I have learned during my first months here, and I believe living in another country was the fastest way to learn it.

What would I say to a student who wants to go on exchange with YFU?
I know that it may look scary to “leave” you live, family, and friends. It is also scary to find yourself at a place where people do not understand you (at least in the beginning). It is also difficult to deal with all those feelings, I know that. But the true is that you are not alone in this! YFU is one big family that will take care of you while giving you enough space to show your full potential. Everyone in the organization know what are you dealing with you right now and will help you in that. There are also many other scared students who are going through exactly the same as you do. And the best part is that you may come from different places and be so different from each other, but you always become best friends! This is what makes this year so special – you meet so many new people and you have the feeling that you have always been friends. We were complete strangers, now we are family! My parents used to say that going on exchange in like going in the army, because it makes you stronger! I would say that this is the best version of what is waiting for us in our adult life. Instead of going in the deep right away, we take little steps in order to see the beauty that is waiting us. No one says it will be easy, but I would do it again and again, because it is definitely worth it!


No comments:

Post a Comment